Crearea facturilor fiscale lunare e mai ușor cu Intelectsoft!

by 2020-11-24

Scopul oricărei automatizări este de a oferi proprietarului afacerii noi oportunități de dezvoltare și de a-l ajuta să economisească în mod semnificativ cea mai valoroasă și costisitoare resursă – timpul.

La orice întreprindere, lunar au loc activități de declarare a facturilor fiscale pentru bunurile, serviciile furnizate și livrarea acestora către clienți, acest proces necesită o responsabilitate/minuțiozitate sporită precum și resurse semnificative de personal, timp, etc.

Pachetul software SalesExpert asigură execuția acestui proces de muncă complicată și anevoiosă prin intermediul doar a câteva clicuri de mouse. Astfel, nu contează domeniul de activitate al companiei: vânzări de combustibil la propriile stații de alimentare sau livrări de business lunch-uri clienților săi în fiecare zi.

Premordial este întroducerea în programă a contractelor cu condițiile de activitate cu fiecare client separat, totodată stipulând suma maximă lunară, săptămânală sau zilnică pentru furnizarea de bunuri sau servicii pentru client. Prin urmare, în fiecare contract se va indica inclusiv perioada de emitere a facturii fiscale pentru client (o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni sau o dată pe lună), precum și modalitatea de livrare a acesteia – prin intermediul unui curier, poștă, recepționare personală sau transfer prin intermediul sistemului SIA (sistemul informațional automatizat) E-Factura.

În conformitate cu prevederile contractelor în perioada prestării serviciilor pe parcursul întregii luni, pachetul software va crea automat facturi fiscale pentru clienți, atribuindu-le un număr / serie dintr-o gamă prestabilită de numere. O copie electronică a facturii create poate fi expediată automat clientului pe e-mail în format PDF.

✅ Facturile fiscale menționate, pentru livrarea prin intermediul curierului sau prin intermediul oficiilor poștale, pot fi imprimate în totalitate, ca ulterior acestea să poată fi transmise curierului sau lucrătorului poștal ca un singur lot;

✅ Facturile fiscale menționate pentru ridicare personală, pot fi imprimate la cererea clientului în timpul vizitei sale la orice punct de vânzare al întreprinderii;

✅ Scrisorile de parcurs marcate pentru livrare prin SIA (sistemul informațional automatizat) E-Factura sunt încărcate automat în sistem, la momentul creării.

Statutul fiecărei facturi fiscale este strict controlat, prin urmare contabilul companiei deține mereu informația actualizată cu privire la: ce facturi au fost imprimate, care din ele au fost predate clienților, care nu au fost semnate, precum și care au revenit deja la contabilitate cu semnătura și ștampila clientului, ulterior fiind arhivate.

Pachetul software SalesExpert are o conlucrare strânsă cu sistemul informațional de stat E-Factura, creat pentru schimbul digital de facturi fiscale între furnizorii de bunuri, servicii și destinatarii acestora. Datorită integrării în sistemul informațional de stat E-Factura, orice factură fiscală generată de un furnizor în SalesExpert poate fi ușor încărcată în E-Factura, fiind semnată digital de către expeditor. După ce destinatarul semnează această factură cu semnătura sa digitală, informațiile despre aceasta vor reveni automat la SalesExpert, iar tranzacția este considerată finalizată, fără a fi necesară imprimarea facturii și a livrării sale fizice către destinatar.